Zaterdag 2 oktober j.l. heeft de Schilderclub haar jaarvergadering 2020/2021 in het Brediushonk te Woerden gehouden. Door alle in de afgelopen periode geldende Covid19 beperkingen en regels was de vergadering, die normaal in februari/maart wordt gehouden, uitgesteld.

De leden werden door het bestuur in de gelegenheid gesteld om enige door hen gemaakte schilderijen ten toon te stellen, zodat na afloop van de vergadering onder het genot van een hapje en een drankje kon worden nagepraat over de aanwezige kunstwerken en het afgelopen schilderseizoen. Dit initiatief bleek een succes, zowel qua getoonde schilderwerken als het aantal aanwezigen.

Door het bestuur werd kort stilgestaan bij het onderwerp “Lief en Leed”, de penningmeester deed verslag van de financiële situatie, de website beheerder hield een korte uiteenzetting van zijn werkzaamheden en de vergadering nam een besluit over het jaarlijkse contributie bedrag.